KONTAKT

RYBY DLA ZATOKI
Program odtworzenia zasobów rybnych Zatoki Puckiej

Inwestor:
Związek Międzygminny Zatoki Puckiej
Ul. Droga Chłapowska 21
84-120 Władysławowo

Przewodniczący Zarządu Tomasz Herrmann
Tel. 058 674 20 34
e-mail: rybydlazatoki@wp.pl